On the way to Atocha - tough day

-21.336231, -65.805959  •  2 photos